Villkor

TOTALT förbjudet att dra förlängningssladd från huset för att ladda EL-bil.

Dessa allmänna villkor gäller mellan Dalgården och den som själv eller genom annan träffar avtal med Dalgården enligt vad som angetts i bekräftelsen (gästen). 

Avtalet mm

Uppgifter på hemsida är bindande för Dalgården men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts därom och gästen tydligt informeras om ändringen. Dalgården reserverar sig för eventuella tryck- eller korrekturfel.

I dessa allmänna bokningsvillkor avses med: Dalgården tillämpar bytesdag på söndagar, (undantag vid vissa storhelger)

Ankomst – den tidpunkt som anges på bekräftelsen (vanligtvis Söndag kl 16.00)

Avresa– då stugan skall vara  lämnad. (vanligtvis söndag kl 10.00)

Vid avresa ska sopor vara slängda, handdisk bortplockad och Kyl och frys tömda samt specerier.

När blir gästens bokning bindande?

Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl Dalgården som för gästen så snart Dalgården bekräftat och gästen inom avtalad tid (5 dagar) betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela hyran). Gästen skall även maila in en kopia på sin legitimation för att säkerställa ålder och ev. part vid försäkringsfrågor.

När skall gästen betala?

Gästens betalning för stugan skall vara Dalgården tillhanda senast det datum som anges i bekräftelsen. Dalgården har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med bekräftelsen (anmälningsavgift). Stugan skall alltid vara slutbetalt innan ankomst.

  • För stugan som bokas 42 dagar eller mer före ankomst ska en anmälningsavgift om 25% av boendepriset vara Dalgården tillhanda inom 5 dagar från bokningstillfället. Resterande belopp av avtalat pris ska vara Dalgården tillhanda senast 42 dagar före ankomst.
  • För arrangemang som bokas 41-0 dagar före ankomst ska full betalning enligt avtalat pris vara Dalgården tillhanda på bokningsdagen, endast direktöverföring konto i Nordea alternativt SWISH.

Vad händer om gästen inte betalar i tid?

Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften alternativt slutlikviden är Dalgården tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Om gästen inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

Vad gäller om gästen vill avboka?

Gästen kan avboka skriftligen till Dalgården vi accepterar endast avbokningar av bokande gäst. Vi sänder en skriftlig bekräftelse på avbokning. Se regler/avgifter nedan:

  • Vid avbokning från betald anmälningsavgift till 60 dagar innan ankomst är Dalgården berättigat att ta ut en expeditionsavgift på 500 SEK.
  • Vid avbokning 59-42 dagar eller mer före ankomst behåller Dalgården bokningsavgiften. 25%
  • Vid avbokning 41-0 dagar före ankomst behåller Dalgården 100 % av kostnaden för boende och/eller resa.
  • I händelse av sista minuten avbokning är det ett ärende för er hem eller reseförsäkring.

Billaddning

TOTAL-förbjudet att ladda din elbil med "förlängningssladd" från huset. Sker detta och strömmen kraschar/kortslutning kommer all kostnad att debiteras dig som gäst. Ersättning kommer krävas om nästa gäst inte har el. samt skadestånd vid ny elinstallation + vid brand.

Vad har gästen för skyldigheter?

För att boka/ingå avtal med Dalgården gällande boende måste gästen vara 25 år. Alla i sällskapet ska vara fyllda 25 år för att bo i boendet. Åldersgränsen gäller EJ barn i målsmans sällskap. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Legitimering kan ske vid ankomst. Om gästen vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning.

Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för boendet. Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om gästen, eller annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös. Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad från 6 000 SEK. Gästen får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål). Ej heller låta fler personer övernatta i det än avtalat eller på tomten ställa upp tält, husvagn, karbad, musik-anläggningar etc. 

Samtliga nycklar till boendet skall lämnas vid avresa, i annat fall debiteras en avgift från 2 500 SEK för låsbyte.

Städning ingår i priset men det innefattar inte grovstädning inne och ute, diskning eller tömning av sopor/tomflaskor. Soporna töms till exempel i container på vändplanen i slutet av Fräkenvägen. Inga sopor ska ligga kvar i soptunnan på verandan vid avfärd.

Dalgården har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar Dalgården gästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst 5 000 SEK. Dalgården förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter. Dalgården ansvarar inte för kvarglömda saker.

Vad händer vid eventuell tvist?

Gästen bör vända sig till Dalgården med eventuella klagomål. Om gästen och Dalgården inte kommer överens i en förhandling kan de vända sig till allmän domstol med säte i Göteborg.

Följande gäller vid naturkatastrof, eldsvåda, vatten/el avbrott

  • Parter har rätt att frånträda avtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av naturkatastrof, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, eller annan liknande händelse, som ingen av parterna kunnat förutse eller påverka.

Följande gäller vid stängda backar, pandemi

  • Om SKISTAR stänger backarna räknas det inte som giltigt skäl då stugan fortfarande finns kvar för andra aktiviter. Gästen får vända sig till sitt försäkringsbolag och reseförsäkring.
  • Inställda resor pga. pandemier så är det ett ärende för Gästens försäkringsbolag.
  • Tvist om detta får göras upp av domstol med säte i Göteborg.

Övrigt

Aktuell in- och utchecknings information anges på bekräftelsen. I logipriset ingår inte sänglinne, handdukar, internet, barnsäng, toapapper, rengöringsmedel etc, om inte annat anges på bekräftelsen. Dalgården rök- och djurfria boenden är inte allergisanerade.

Personuppgiftslagen

Genom att betala samtycker gästen till att personuppgifter får behandlas av Dalgården. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att Dalgården har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kommer inte att nyttjas av tredje part.